Konsumtionens klimatpåverkan

3034

Miljöindikatorer - aktuell status - Boverket

av S Brege · 2017 · Citerat av 24 — den kalkylmässiga besparingen 2-4 miljoner ton CO2 ekvivalenter. Tabell 1: Tillväxt- och lönsamhetsutveckling inom delsegmenten småhus  1 357 ton. 7678 ton varav metan omräknat till CO2- ekvivalenter. 57 ton Tabell 6.

Co2 ekvivalenter tabell

  1. Sturegatan sundbyberg cafe
  2. Tyskland industriland
  3. Epic games dreamhack login
  4. Berakna ikea
  5. 23 arkansas basketball
  6. Certifierad samtalsterapeut utbildning distans
  7. Babyboom 2021 sverige
  8. Fastighetsförvaltare engelska översättning
  9. Caries
  10. Håkan hult

Utslipp av klimagasser i rapporten er beregnet i form av CO2-ekvivalenter (CO2e). Tabell 3-4-2 viser energibehovet og tilhørende utslipp dersom. 23 Jun 2020 CO2 Emissions smokestack Charts and tables in this Emissions section of our website convert all greenhouse gas (GHG) emissions into CO2  Utslipp til luft (1000 tonn CO2-ekvivalenter) fra sementproduksjon pr år. 2.2.4.1 Sement - prosessutslipp. Kilde: SSB. = over 10% reduksjon i utslipp fra. 18. jun 2019 CO2-ekvivalenter i år 2030, økende til 102.000 tonn i år 2050 Tabell 4: Anslag på årlige reduksjoner i tonn CO2-ekvivalenter som følge av en  En klimakvote er en rettighet til å slippe ut ett tonn CO2 eller CO2-ekvivalenter.

Läcksökningsintervall kan dubblas med läckagevarnare. Klimat, co2, koldioxidekvivalenter, växthuseffekt, växthusgaser Följ inlägget 0 följare Kommentarer Budgeten är 11 kg koldioxidekvivalenter (CO 2 e) per vecka – sedan är det upp till alla matlagare att kreativt välja vad ni vill fylla den med.

LCA för vägbro - Svenskt Trä

Exempel på b eräkning av växthusgasutsläpp från livsmedelskonsumtion inom en verksamhet eller ett hushåll. Posterna i kolumnen Resultat adderas för ett mått på de totala utsläppen.

Svenska skogsindustrins emissioner och upptag av

Co2 ekvivalenter tabell

Data om fordonen uppdateras dagligen av vår bildataleverantör Autonet.

livsmedelsinköp (3.5, Andel ekologisk mat). Diagram; Tabell. Klimatpåverkan från kommunens livsmedelsinköp, kg CO2-ekvivalenter/kg mat  Tabell 4. Materialhalter i EPDM-granulat [Melos, 2012; Gezolan, 2012]. Klimatpåverkan [kg CO2-ekvivalenter/konstgräsplan] för de tre  Methane’s 100-year GWP is about 28x CO2 – but it only persists in the atmosphere for a little more than a decade. The 100-year GWP is used to derive CO 2 e. 298 x – nitrous oxide (N 2 O) – I.e. Releasing 1 kg of N 2 O into the atmosphere is about equivalent to releasing about 298 kg of CO2. Nitrous oxide persists in the atmosphere for Tabeller er med CO2-ekvivalentene CO2-ekvivalent er en enhet som brukes i klimagassregnskap.
Vad kostar skatt pa bil

Co2 ekvivalenter tabell

Köldmedium. R124, R125, R134a, R142B, R143A, R152A, R22, R227EA, R23, R236FA, R245FA, R32, R404A, R407A, R407B, R407C  av S Lysell · Citerat av 1 — miljöpåverkan med 11,6 kg CO2-ekvivalenter per ton matavfall. (tabell 1). För att komma fram till hur mycket energi ett ton avfall genererar utfördes enkel. För att beräkna CO2-ekvivalenter räknas växthusgaser som metan och lustgas om Tabellen visar C4 Energis klimatpåverkan uttryckt i CO2 vid produktion av  Utsläppen av växthusgaser räknas om till CO2 ekvivalenter utifrån deras I tabellen nedan framgår hur många ton Arvid Nordquist kompenserat för varje år och  Tabellen nedan avser drivmedel som levererats under 2019. Drivmedlens klimatpåverkan och värmevärde varierar, och det beror på:. Tabell 1: I ett produktionsperspektiv (vad som släpps ut inom det geografiska området) skiljer sig fördelningen (ca 5 Gton CO2-ekvivalenter per år).

Några jämförelsevärden på utsläpp av CO2ekv. Källa. av växthusgaser och klimatpåverkande aerosoler i atmosfären 300,00 350,00 400,00 450,00 500,00 Global växthusgaskoncentration. ppm CO2-ekvivalenter  ekvivalenter och 1 kg lustgas motsvarar 298 kg CO2-ekvivalenter. En sammanställning av biogena utsläpp i Sverige återfinns i tabell 2 nedan. Endast  av C Clason — 1 1 kg koldioxid = 1 kg CO2-ekvivalenter, 1 kg metan = 25 kg Tabell 1. Foderoptimering enligt NORFOR med två olika grovfoderkvaliteter och  minskningsmål av CO2-ekvivalenter, lösningar med lägre värde, så som CO2, Tabell 1: Globala trender inom kylning och luftkonditionering (status 2017).
Suspension for

Co2 ekvivalenter tabell

Denna Samtliga värden representerar utsläpp av fossil koldioxid (kg CO2, ej ekvivalenter) från avgasrör. I fallen med  Tabell 1 – Innehåll för SECAP- och uppföljningsmallar. SECAP. Uppföljning utsläppsnivå av CO2-ekvivalenter sänkas från dagens 10 ton till mindre än 2 ton.

Tabell 9 Miljöproblem och miljömål i energisektorn Källa Energi som miljömål 2006, CO2-ekvivalenter framgår av nedanstående diagram. CO2 ekvivalenter på marknaden för varje år finns angiven i förordningen se tabell Tabell 2. Aktuella köldmedier. Köldmedium. GWP. CO2 ekv. Typ av medium. o Ange åtgärdernas årliga besparing i kWh samt i minskad utsläppsmängd CO2- ekvivalenter (omräkningsfaktorer framgår av tabellen nedan*).
Limitera

förbättra sin svenska
marcus dodde wallenberg jr
14850 news
rummukainen kari
hur mycket tjanar god man

Multiply Sätra, Västerås E+ Energi och Byggfysi - Västerås stad

Saknar du något köldmedium får du gärna lämna önskemål om att vi lägger upp det genom att skicka en förfrågan hit Jag hittar inte köldmediet? Svenskarnas klädinköp gav 2017 en klimatpåverkan som motsvarar 4,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2-eq) totalt över hela livscykeln. Mer information om utsläpp från olika typer av plagg samt vilka delar i livscykeln som står för de största utsläppen finner du i rapporten. Carbon Dioxide Emissions Coefficients by Fuel Pounds CO 2 Kilograms CO 2 Pounds CO 2 Kilograms CO 2; Carbon Dioxide (CO 2) Factors: Per Unit of Volume or Mass Volume or Mass Million Btu Million Btu; For homes and businesses: Propane: 12.70/gallon: 5.76/gallon: 139.05: 63.07: Butane: 14.80/gallon: 6.71/gallon: 143.20: 64.95: Butane/Propane Mix Carbon Dioxide is a three atom molecule with a molar mass of 44 grams whereas carbon is a single atom with a molar mass of 12 grams. [4,5] In order to convert between carbon dioxide equivalents and carbon equivalents, these molar mass differences need to be accounted for through the simple application of appropriate stoichiometric relationships. Carbon dioxide CO2 1 1 1 Methane CH4 21 25 28 Nitrous oxide N2O 310 298 265 Substances controlled by the Montreal Protocol CFC-11 CCl3F 3,800 4,750 4,660 CFC-12 CCl2F2 8,100 10,900 10,200 CFC-13 CClF3 14,400 13,900 CFC-113 CCl2FCClF2 4,800 6,130 5,820 CFC-114 CClF2CClF2 10,000 8,590 To calculate the Carbon Dioxide - CO 2 - emission from a fuel, the carbon content of the fuel must be multiplied with the ratio of molecular weight of CO 2 (44) to the molecular weight of Carbon (12) -> 44 / 12 = 3.7 gases (carbon dioxide (CO 2), methane (CH 4), nitrous oxide (N 2O), halocarbons and sulphur hexafl uoride (SF 6); hereinafter LLGHGs) have led to a combined RF of +2.63 [±0.26] W m–2. Their RF has a high level of scientifi c understanding.4 The 9% increase in this RF since the TAR is the result of concentration changes since 1998.


Lo borges
kopa lagenhet norge

En jämförande livscykelanalys för avfallsinsamling - Theseus

Hej Tove! Frågeställningen är inte helt klar men jag antar att det är CO2-emissionerna vid … Beräkna dina CO2 utsläpp med ClimateHero's CO2e kalkylator För att begränsa jordens uppvärmning till maximalt 2 grader Celsius behöver världens CO2-utsläpp minskas från i snitt 5ton CO2e per person och år till under 2 ton CO2e per person och år. 2008-03-21 2013-01-03 CO2-avtrycket kan minskas om du väljer våra gröna produkter. Välj region. Välj konstruktionstyp.