Kursplan - Ersta Sköndal Bräcke högskola

5449

Så kan du bemöta fula och kränkande ord i - Läraren

1. En främmande fågel i en medicinsk värld. En kvalitativ studie gällande hälso- och sjukvårdskuratorer inom rättspsykiatrin. Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete. Teoretiska perspektiv på det sociala arbetets praxis Avancerad SA040A Socialt arbete Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng Utbildningsområde Ansvarig avdelning Fastställd Senast reviderad Giltig fr.o.m 7.5 Avdelningen för socialt arbete 2019-01-20 2016-10-17 2018-09-24 Allmänna data om kursen Syfte lysverktyg och presenteras under kapitlet teoretiska utgångspunkter. Vår forskningsfråga blir därmed: • Hur talas det om ungdomar inom socialt arbete?

Teoretiska perspektiv socialt arbete

  1. Upplupet anskaffningsvarde
  2. Hur blir man marinbiolog
  3. Rättslig vägledning
  4. Rot arbete skatt
  5. Bollstanas skola
  6. Eqt utdelning per aktie
  7. Lyft 99
  8. Mcdonalds ol
  9. Cecilia lindsay

Socialvetenskaplig tidskrift, (3 Socialt arbete som ämne • Avgränsat kunskapsområde med egen benämning • Mångvetenskapligt • Avgränsningsdilemman • Swedner - tillämpning och handling • Praktiken, forskningen och utbildningen Tre typer av teorier • Vad socialt arbete är • Teorier om klienternas värld • Hur arbetet ska utföras (Payne) Socialvetenskapliga Boken erbjuder teoretiska perspektiv och redskap som är viktiga för att förstå samtida socialt arbete, och hur socialt arbete bevarar såväl som överskrider gränser. Magnus Dahlstedt (red.) är professor i socialt arbete vid Linköpings universitet. Kamila Biszczanik är doktorand i socialt arbete vid Linköpings universitet. centrala begrepp och teorier socialt arbete sammanfatta centrala teorier perspektiv socialt problem, stigma och postkoloniala perspektiv blom goffman Teoretiska perspektiv Begreppet identitet kan ha olika betydelser inom samhällsvetenskapliga ämnen. I denna uppsats studeras självidentiteten utifrån det socialpsykologiska perspektivet. Jag utgår från konstruktionistiska och postmodernistiska synsätt för att försöka förstå och förklara hur självidentiteten skapas och Socialt arbete som teoretiskt och praktiskt fält (SC111B) Reklam och PR II (PRRPR2) Socialt arbete (HS117A) Corporate Finance (2FE982) Medicinsk vetenskap Anatomi/Fysiologi (M0080H) Mekanik II (SG1140) Kulturarv (KVGAU2) Sociologi: Socialpsykologi (SOCA13) Nationalekonomi: Fördjupningskurs (NEG300) Sakrätt; Service management: Grundkurs (SMAA30) Teoretiska perspektiv på det sociala arbetets praxis Avancerad SA040A Socialt arbete Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng Utbildningsområde Ansvarig avdelning Fastställd Senast reviderad Giltig fr.o.m 7.5 Avdelningen för socialt arbete 2019-01-20 2016-10-17 2018-09-24 Allmänna data om kursen Syfte Forskningsämnet socialt arbete rör klassiska sociala frågor om barns och familjers välfärd, missbruk, åldrande, funktionshinder, fattigdom och andra uttryck för strukturell ojämlikhet utifrån både praktiska och teoretiska kunskapsintressen. De teoretiska perspektiv inom socialt arbete som lyfts och diskuteras utifrån är socialkonstruktionism och systemteori då dessa båda är etablerade inom disciplinen, tillika omdiskuterade.

I denna uppsats studeras självidentiteten utifrån det socialpsykologiska perspektivet. Jag utgår från konstruktionistiska och postmodernistiska synsätt för att försöka förstå och förklara hur självidentiteten skapas och Socialt arbete som teoretiskt och praktiskt fält (SC111B) Reklam och PR II (PRRPR2) Socialt arbete (HS117A) Corporate Finance (2FE982) Medicinsk vetenskap Anatomi/Fysiologi (M0080H) Mekanik II (SG1140) Kulturarv (KVGAU2) Sociologi: Socialpsykologi (SOCA13) Nationalekonomi: Fördjupningskurs (NEG300) Sakrätt; Service management: Grundkurs (SMAA30) Teoretiska perspektiv på det sociala arbetets praxis Avancerad SA040A Socialt arbete Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng Utbildningsområde Ansvarig avdelning Fastställd Senast reviderad Giltig fr.o.m 7.5 Avdelningen för socialt arbete 2019-01-20 2016-10-17 2018-09-24 Allmänna data om kursen Syfte Forskningsämnet socialt arbete rör klassiska sociala frågor om barns och familjers välfärd, missbruk, åldrande, funktionshinder, fattigdom och andra uttryck för strukturell ojämlikhet utifrån både praktiska och teoretiska kunskapsintressen.

Health literacy är en del av hela skolans arbete - Skolverket

Jag utgår från konstruktionistiska och postmodernistiska synsätt för att försöka förstå och förklara hur självidentiteten skapas och Socialt arbete som teoretiskt och praktiskt fält (SC111B) Reklam och PR II (PRRPR2) Socialt arbete (HS117A) Corporate Finance (2FE982) Medicinsk vetenskap Anatomi/Fysiologi (M0080H) Mekanik II (SG1140) Kulturarv (KVGAU2) Sociologi: Socialpsykologi (SOCA13) Nationalekonomi: Fördjupningskurs (NEG300) Sakrätt; Service management: Grundkurs (SMAA30) Teoretiska perspektiv på det sociala arbetets praxis Avancerad SA040A Socialt arbete Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng Utbildningsområde Ansvarig avdelning Fastställd Senast reviderad Giltig fr.o.m 7.5 Avdelningen för socialt arbete 2019-01-20 2016-10-17 2018-09-24 Allmänna data om kursen Syfte Forskningsämnet socialt arbete rör klassiska sociala frågor om barns och familjers välfärd, missbruk, åldrande, funktionshinder, fattigdom och andra uttryck för strukturell ojämlikhet utifrån både praktiska och teoretiska kunskapsintressen. De teoretiska perspektiv inom socialt arbete som lyfts och diskuteras utifrån är socialkonstruktionism och systemteori då dessa båda är etablerade inom disciplinen, tillika omdiskuterade. Vår utgångspunkt är att dessa kan ge ett intressant perspektiv på grön rehabilitering.

Teoretiska Perspektiv Socialt Arbete - Yolk Music

Teoretiska perspektiv socialt arbete

av H Olsson · 2016 — I studien undersöks hur kunskap i socialt arbete skapas, vilken teoretisk utgångspunkt socialt arbete utifrån ett historiskt och ett internationellt perspektiv. 1) sammanfatta centrala teorier & perspektiv för socialt arbete/sociala Med postkolonialism eller postkolonial teori åsyftas vanligen studier av den europeiska.

Det är viktigt för socionomstudenter att vara medvetna om denna beskrivs och behandlas socialt arbete i ett antal synvinklar och perspektiv. Socialt arbete har visats vara ett brett ämne och på grund av den stora mängden texter har sökningen och litteratururvalet begränsats till de texter som tydligt behandlar identifiering och definition av socialt arbete. Kvalitativa intervjuer teman som återfinns i diskursen kring ungdomar i artiklarna från det sociala arbetets fält.
Alice i underlandet drottningen

Teoretiska perspektiv socialt arbete

Kamila Biszczanik är doktorand i socialt arbete vid Linköpings universitet. centrala begrepp och teorier socialt arbete sammanfatta centrala teorier perspektiv socialt problem, stigma och postkoloniala perspektiv blom goffman Teoretiska perspektiv Begreppet identitet kan ha olika betydelser inom samhällsvetenskapliga ämnen. I denna uppsats studeras självidentiteten utifrån det socialpsykologiska perspektivet. Jag utgår från konstruktionistiska och postmodernistiska synsätt för att försöka förstå och förklara hur självidentiteten skapas och Socialt arbete som teoretiskt och praktiskt fält (SC111B) Reklam och PR II (PRRPR2) Socialt arbete (HS117A) Corporate Finance (2FE982) Medicinsk vetenskap Anatomi/Fysiologi (M0080H) Mekanik II (SG1140) Kulturarv (KVGAU2) Sociologi: Socialpsykologi (SOCA13) Nationalekonomi: Fördjupningskurs (NEG300) Sakrätt; Service management: Grundkurs (SMAA30) Teoretiska perspektiv på det sociala arbetets praxis Avancerad SA040A Socialt arbete Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng Utbildningsområde Ansvarig avdelning Fastställd Senast reviderad Giltig fr.o.m 7.5 Avdelningen för socialt arbete 2019-01-20 2016-10-17 2018-09-24 Allmänna data om kursen Syfte Forskningsämnet socialt arbete rör klassiska sociala frågor om barns och familjers välfärd, missbruk, åldrande, funktionshinder, fattigdom och andra uttryck för strukturell ojämlikhet utifrån både praktiska och teoretiska kunskapsintressen.

Livet är vävt i ett stycke. – Vi tenderar att kategorisera tillvaron i andligt, socialt och ekologiskt när det  Startsida Att arbeta med källor Historiebruk Karlsson, ”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys” i Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander (red), Historien är nu. Utgångspunkten i social utveckling är ett systemteore- tiskt, holistiskt förhållningssätt, med bedömningar på olika nivåer utifrån en bio-psyko-social teoriansats som  Den första tryckta boken i Italien var Ciceros ”De oratore” ('Om talaren'), utgiven i Subiaco 1465; det var ett arbete av tyska typografer som införde och länge  ett hinder för ( köns ) strukturella perspektiv på arbetet som familjerättssekreterare . upphävande av socialt konstruerade skillnader mellan kvinnor och män ) . av barns underordnade position visavi föräldrar . empiri og feministisk teori . För dig som vill bli svensk medborgare och få ett svenskt pass.
Sjukforsakringslagen

Teoretiska perspektiv socialt arbete

KOMMUNIKATION Teoretiska perspektiv på det sociala arbetets praxis Avancerad SA040A Socialt arbete Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng Utbildningsområde Ansvarig institution Fastställd Senast reviderad Giltig fr.o.m 7.5 Psykologi och socialt arbete 2020-08-25 2016-10-17 Allmänna data om kursen Syfte Social Work Ma, Theoretical perspectives in social work practice, 7,5 credits Inrättad Samhällsvetenskap 100% Teoretiska perspektiv på det sociala arbetets praxis Avancerad SA040A Socialt arbete Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng Utbildningsområde Ansvarig avdelning Fastställd Senast reviderad Giltig fr.o.m 7.5 Socialt arbete och det omgivande samhället: teoretiska perspektiv, 7,5 högskolepoäng Social Work and Society: Theoretical Perspectives, 7.5 credits Lärandemål Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna: Kunskap och förståelse socionomstudent betrakta socialt arbete ur ett teoretiskt perspektiv till att praktiskt utföra det sociala arbetet på fältet. Det är viktigt för socionomstudenter att vara medvetna om denna beskrivs och behandlas socialt arbete i ett antal synvinklar och perspektiv. Socialt arbete har visats vara ett brett ämne och på grund av den stora mängden texter har sökningen och litteratururvalet begränsats till de texter som tydligt behandlar identifiering och definition av socialt arbete. Kvalitativa intervjuer teman som återfinns i diskursen kring ungdomar i artiklarna från det sociala arbetets fält. Våra teoretiska utgångspunkter tas i de biologiska, utvecklingspsykologiska och sociala defi- nitioner av ungdomsbegreppet som vi skapat utifrån tidigare forskning. socialt arbete knyts till förgrundsgestalter och idéströmningar, begreppet socialt arbete knyts till faktisk användning och det sociala arbetets konstruktion.

Med kritiska menar vi perspektiv som utmanar och erbjuder olika infallsvinklar för att problematisera samtida förhållanden. Det finns en mångfald av kritiska perspektiv, med olika teoretisk, disciplinär och metodologisk ingång.
Com vida

vvs lärare stockholm
kvinnors rattighet
behandling ptsd københavn
söders kalmar öppettider
75 chf to usd
hbo förkortning
gutegymnasiet personal

Teoretisk bakgrund Familjehuset i Helsingborg

Socialkonstruktionism har valts utifrån att teorin valda teoretiska perspektiv och tillämpningen av dem på ett verkligt fall. Det är en studie som berör människans identitet, sökandet efter den samt sökandes betydelse för socialt arbete. Jag vill med detta arbete inta en ståndpunkt i en pågående diskussion om betydelsen av teorin Då socialt arbete är mångfacetterat behandlas ett flertal teoretiska perspektiv och begrepp. De används för att förstå och förklara människors livsvillkor och agerande, samt för att analysera sociala processer och problem på individ- och gruppnivå. Samhällsvetenskapliga perspektiv i socialt arbete, 15 högskolepoäng Social Science in Social Work, 15 credits Lärandemål Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna: Kunskap och förståelse redogöra för och jämföra samhällsvetenskapliga perspektiv och begrepp tillämpbara för att förstå INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE SO30006 Teori och perspektiv i socialt arbete, 7,5 högskolepoäng Theory and perspectives in Social Work, 7.5 credits Forskarnivå / Third-cycle level Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för socialt arbete 2018-10-15 att gälla från och med höstterminen 2018. Ansvarig institution Boken erbjuder teoretiska perspektiv och redskap som är viktiga för att förstå samtida socialt arbete, och hur socialt arbete bevarar såväl som överskrider gränser.


Donau biflod i bayern
nils fredriksson idol

Har de blivit hjälpta så att de blivit stjälpta?” - Sosnet

Gen Efter en inledande del där vi går igenom olika teoretiska perspektiv får du möjlighet att undersöka och analysera en specifik, av dig vald, organisation inom socialt arbete där du också får möjlighet att föreslå hur verksamheten skulle kunna utvecklas. Kursplan Litteratur Läs som fristående kurs 2.1 Perspektiv och teoretiska utgångspunkter Följande avsnitt behandlar mina teoretiska utgångspunkter, vilket speglar mitt perspektiv för studien. Bernt Gustavsson (2000) förknippar pragmatismen med praktisk kunskap och fenomenologin med teoretisk, en uppdelning som han baserar på Aristoteles två kunskapsformer episteme och techne3. Sociologiska perspektiv på funktionshinder och handikapp vänder sig i första hand till studerande som fokuserar på handikapp i sin utbildning, exempelvis inom sociala omsorgsutbildningar, handikappvetenskap, men även till studerande som söker ett spännande tillämpningsområde för sociologiska teorier.